Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 9 (26 lutego 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

RADYKALNA NOWOŚĆ EWANGELII

Ewangelia ukazuje dziś Chrystusa, który rozrywa bukłaki starej mentalności (Mk 2, 22). On burzy wyobrażenia o Bogu jako Kimś groźnym i dalekim, kto wychowuje nas twardą ręką i usuwa z raju, gdy błądzimy. Tymczasem Bóg pomaga nam powrócić do raju miłości i radości. W Chrystusie staje się nam bliższy niż my sami sobie i łamie nasze wyobrażenia o ludzkiej doskonałości. Powołuje nas do tego, byśmy wiernie kochali, mimo naszej niedoskonałości. Wtedy stajemy się świętymi, którzy pragną naśladować Boga, a nie doskonałymi, którzy pragną być Bogiem (por. Ps 103).
Ewangelia jest radykalnie nowa, bo ukazuje, że świętość to nie pobożne praktyki, ofiary czy post, ale to nowy człowiek, który na wzór Chrystusa kocha w każdej sytuacji. Także wtedy, gdy niewinnie cierpi.
Ci, którzy przyjmują tę radykalną nowość Dobrej Nowiny o zbawieniu przez miłość, a nie przez ofiary, posty czy perfekcjonizm, odkrywają, że Jezus zna nasze serca i pobudza nasze marzenia. Życie z Nim staje się świętem. W Nim wypełniają się marzenia o wiecznym przymierzu, w którym Bóg poślubia człowieka przez miłość, wierność i miłosierdzie (por. Oz 2, 21-22), a radość z trwania w Jego miłości jest większa od ceny, jaką płacimy za miłość z tej strony istnienia.

ks. Marek Dziewiecki

„Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?” (Mk 2, 19)