Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 6 (5 lutego 2006)

Wprowadzenie do liturgii

DWA SPOJRZENIA NA ŻYCIE

hiob:250_346:images/dzien/m39.jpg] <br /><span class=Dotknięty cierpieniem Hiob ma siłę, by opisać trudne ludzkie doświadczenie. Cierpienie odebrało mu wszystko, co kochał i stało się miejscem, w którym stawia on najważniejsze pytania swojego życia. Hiob jest w tym wiarygodny, bo jego słowa biorą się z serca napełnionego przejmującym bólem. Nie szuka pouczenia innych: sam próbuje pogodzić się ze swoim losem. Swoją sprawę chce rozstrzygnąć przed Bogiem. Nie przychodzi mu to łatwo. Czeka na odpowiedź od Pana.
Życie ludzkie, widziane przez pryzmat zmagania z problemami, których nie rozumiemy, staje się nazbyt uciążliwe, dlatego poszukujemy odpowiedzi. Odpowiedź na pytania Hioba, które nosimy również w sobie, daje nam dziś Jezus.
Bóg, podobnie jak człowiek, nie chce cierpienia. W historii swojego Syna pokazuje, że cierpienie jest związane z ludzką kondycją. I tak jak miało istotną rolę do spełnienia w krzyżu Chrystusa, tak też ma jakieś zadanie w naszym życiu. Nie chodzi o to, by go szukać ani o to, by go osłabiać. Lecz w czasie cierpienia – jak Hiob – powinniśmy czekać na odpowiedź od Boga.
Cierpienie widziane wyłącznie od strony ludzkiego doświadczenia staje się niezrozumiałe. Widziane z perspektywy wiary jest miejscem poznania miłosiernego Ojca.

Jezus „uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił.” (por. Mk 1, 34)