Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 5 (29 stycznia 2006)

Wprowadzenie do liturgii

SŁYSZĄC GŁOS PANA, SERC NIE ZATWARDAJCIE!

Słowo Boże, które kieruje do nas Pan, sprawia, że nie możemy pozostać wobec niego obojętni i nieczuli.
Mojżesz, w pierwszym czytaniu zapowiada, że Bóg wzbudzi ludowi Izraela proroka, który przekaże wszystko, co Bóg rozkaże. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać jego słów, Bóg zażąda od niego zdania sprawy. Psalmista kontynuuje myśl Mojżesza, nawołuje do ufnego słuchania słowa Bożego i zachęca do pokornego stawania przed Bogiem: Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: Niech nie twardnieją wasze serca (Ps 95).
Słowa Bożego, kierowanego dziś do nas, nie możemy traktować jako coś, czym ewentualnie kiedyś się zajmiemy. To dziś i teraz poprzez swoje słowo Bóg pragnie rozświetlać nasze ciemności, wskazywać nam właściwy szlak, uwalniać.
Ewangelia dnia dzisiejszego mówi, że Jezus jest Tym prorokiem, obiecanym przez Boga, który mocą słowa Bożego uwalnia człowieka od ducha nieczystego. I dziś nieustannie wyzwala nas od różnych szatańskich zniewoleń mocą głoszonego w Kościele słowa Bożego i udzielanych sakramentów. Czy zechcemy Mu całkowicie uwierzyć? Czy będziemy chcieli być Jego ludem? Czy jak Izraelici, mimo doznanych łask od Boga, pozostajemy ludźmi o twardym karku i zatwardziałych sercach?

ks. Bogusław Laskowski – paulista

„Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.” (Mk 1, 22)