Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 50 (21 października 2001)

Wprowadzenie do liturgii

WIARA UMACNIA SIĘ, GDY JEST PRZEKAZYWANA!

Dzień Pański
Obchodzimy Światowy Dzień Misji zwany Niedzielą Misyjną. Niedziela ta jest świętem wiary dojrzałej i dynamicznej, 'Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana!' (por. Redemptoris missio, 2). Pierwszą ziemią misyjną jest ludzkie serce. Przez nawrócenie człowiek wchodzi w obszar działania Bożej łaski i świętości. Na tym Bożym fundamencie rozwija się nowy człowiek, zdolny do dawania świadectwa wiary Chrystusowi, który żyje w Kościele i poprzez Kościół. Osobiste doświadczenie Chrystusa otwiera przed wierzącym nową perspektywę wiary. 'Kto prawdziwie spotkał Chrystusa nie może zatrzymać Go dla siebie, ale winien Go głosić' (Novo millennio ineunte, 40). Niedziela Misyjna zaprasza nas do modlitwy w intencji misji i misjonarzy oraz do uniwersalnej współpracy misyjnej, poprzez Papieskie Dzieła Misyjne, z Janem Pawłem II. Dzień ten jest także okazją do postawienia sobie odważnego pytania: Jak przeżywam moją wiarę i co czynię dla misji?. Zaangażowanie misyjne to świadectwo dojrzałej wiary.

ks. Jan Piotrowski

Sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi wziął w obronę ubogą wdowę. (por. Łk 18, 1-8)