Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI Rok B (biały) Nr 1 (1 stycznia 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Z MARYJĄ W NOWY ROK

Kościół obchodzi dzisiaj uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jezus – Syn Boży – przychodzi na świat w taki normalny, zwykły sposób. Jako dziecko ubogiego małżeństwa – Józefa z rodu Dawida i Maryi. Ewangelista Łukasz opisuje prostą scenę: Maryja, Józef i Niemowlę w żłobie. Pasterze opowiadają, co widzieli, a wszyscy się dziwią. Cóż w tym dziwnego, cóż nadzwyczajnego? Coś wielkiego jednak się wydarzyło, skoro pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Oni, podobnie jak Maryja, dostrzegli w tym wydarzeniu to, co jest niewidoczne dla oczu. Tajemnicę Dziecka, które nie było zwykłym dzieckiem. Tajemnicę Matki, która nie była zwykłą matką. Imię Jezus nadane przez anioła Dziecięciu znaczy „Jahwe zbawia”. Maryja jest Bramą Zbawienia, ponieważ rodzi światu Zbawiciela. I pomimo tak wielkiego wyróżnienia, pozostaje do końca życia cichą, pokorną Kobietą, rozważającą w swym sercu wszystkie wielkie sprawy, które Bóg Jej uczynił.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi otwiera nowy rok. Prośmy, aby Bóg w tym rozpoczynającym się roku wszedł tak głęboko w naszą codzienność, jak wszedł w życie Maryi z Nazaretu, świętej Bożej Rodzicielki.

o. Piotr Roman Gryziec – franciszkanin

Twojej matczynej miłości oddajemy los każdego z nas. (Jan Paweł II)