Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - Msza w dzień Rok B (biały) Nr 62 (25 grudnia 2005)

Wprowadzenie do liturgii

jezus

NIESKOŃCZONA BLISKOŚĆ BOGA

„On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, zstąpił z Nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem” – te słowa już za kilka minut po raz kolejny wypowiemy w Wyznaniu wiary. Wypowiadamy je wprawdzie w każdą niedzielę i uroczystość, jednak dzisiaj, kiedy świętujemy narodzenie Chrystusa, nabierają one szczególnej mocy: brzmią inaczej, bardziej do nas przemawiają. Bóg w Jezusie przychodzi na ziemię przede wszystkim dla nas, abyśmy mogli kiedyś zamieszkać w niebie. Tak, więc dzisiejsza uroczystość to przede wszystkim świętowanie wdzięczności Bogu za dar Jego Syna. Z tego też względu, wypowiadając za kilka chwil, przytoczone na początku, słowa Wyznania wiary, wszyscy uklękniemy. Mamy Bogu za co dziękować: w dniu Bożego Narodzenia nieskończone oddalenie Boga od człowieka stało się nieskończoną bliskością.
Praktycznym wyrazem wdzięczności Bogu za Wcielenie Jego Syna będzie nasze życie przeniknięte oddawaniem chwały Stwórcy i niesieniem pokoju ludziom, wśród których żyjemy, pracujemy. Taka właśnie życiowa postawa będzie świadectwem tego, że dla nas Boże Narodzenie to nie tylko kolędy o maluśkim Jezusie w zimnej stajence, ale także konkretne czyny.

ks. Tomasz Lubaś – paulista

Witaj, Dziecineczko w żłobie, Wyznajemy Boga w Tobie. (kolęda)