Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - Msza w nocy Rok B (biały) Nr 61 (25 grudnia 2005)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BOŻE NARODZENIE W TOBIE

Boże Narodzenie jest to wydarzenie umiejscowione w konkretnych realiach historycznych, w Betlejem, za panowania cesarza Augusta. Więcej – jest to wydarzenie, które zmieniło historię świata. Jedyne, niepowtarzalne, kiedy Bóg w sposób widzialny związał się z historią ludzkości – historią człowieka. Przemówił już nie przez proroków, ale przez swego Syna. W Jezusie Chrystusie, najpierw jako bezbronnym Dziecięciu, pokornie przemówił siłą miłości, by potem ponowić zaproszenie miłości Ewangelią słowa i czynu, aż po największy jej wyraz w ofierze na krzyżu. Dlatego Boże Narodzenie jest w swej treści objawieniem Boga i wezwaniem do osobistej odpowiedzi Bogu, pytaniem, które spotyka człowieka w centrum jego spraw i życia.
Czy odważę się z nim zmierzyć, czy wolę się skryć w świątecznej sentymentalno-infantylnej atmosferze: choinki, prezentów i świątecznych kartek, pozostając nieporuszony? Na cóż się zda prawda, że Syn Boży się narodził, że Bóg objawił swą miłość, jeśli zapomnę, że także pragnie narodzić się we mnie? Jeśli pozwolisz Jezusowi narodzić się w tobie, ty również staniesz się zwiastunem miłości Boga. A On będzie wciąż od nowa objawiał się w tobie i poprzez ciebie.

ks. Henryk Ciereszko

Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg. (kolęda)