Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA ADWENTU Rok B (fioletowy) Nr 60 (18 grudnia 2005)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

OWOC MIŁOŚCI

Scena Zwiastowania należy do najpiękniejszych stron Ewangelii. Ukazuje spotkanie dwóch miłości: Boskiej i ludzkiej. W osobie Maryi widzimy tak wspaniałe piękno człowieka, że sam Bóg zachwyca się nim i pochyla swój majestat przed Niewiastą wybraną na Matkę Syna Bożego. Piękno Maryi wypływa z Jej serca przepełnionego miłością.
Anioł nazywa Maryję „pełną łaski” i oznajmia, że „znalazła łaskę u Boga”. To ważna dla naszego życia prawda. Pokazuje, że w tym spotkaniu Bóg wychodzi z inicjatywą – Jego miłość pragnie być przyjęta. Zanim każdy z nas się narodził, już został ukochany przez Boga. Dlatego w naszym życiu wszystko jest darem miłości Boga, Jego łaską, którą trzeba nauczyć się przyjmować.
Naturalną drogą rozwoju miłości jest pragnienie wydania owocu. To on świadczy o pięknie i prawdziwości relacji, która zespala osoby. Spotkanie Boga z Maryją owocuje cudownym poczęciem Jezusa, które dokonało się z Ducha Świętego. Podobnie jest w naszym życiu. Każdy z nas ma swoje zwiastowanie i zaproszony jest do tego, aby przynieść owoc. Tym owocem miłości, którego oczekuje Bóg, jest Jezus – On chce w nas się narodzić, kochać, zbawiać. Przyjmując łaskę Bożą jak Maryja, pozwalamy Bogu czynić w naszym życiu cuda.


ks. Krzysztof Burski – paulista

„Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”. (Łk 1, 30)