Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ADWENTU Rok B (różowy) Nr 59 (11 grudnia 2005)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BĄDŹMY ŚWIADKAMI CHRYSTUSA

Adwent odkrywa tajemnicę przyjścia Zbawiciela na ziemię. Zstąpienie Chrystusa na ziemię jest wielkim darem Boga dla człowieka, ale domaga się zajęcia określonej postawy. Rozwój królestwa Bożego na ziemi, troska o chrześcijańską przemianę świata – o narodziny Chrystusa w sercu każdego człowieka, jest także naszą sprawą.
Z pewnością realizacja tych zadań nie jest łatwa. Wiele przeszkód wypływa z samej natury człowieka. Jakkolwiek chrzest gładzi grzech pierworodny, jednak ciągle pozostaje w nas pokusa stawiania siebie ponad Bogiem. Głoszeniu Dobrej Nowiny i oparciu na niej życia nie sprzyja też otoczenie. Coraz mocniej uwidaczniają się konsekwencje postmodernizmu przenikającego współczesną cywilizację. Dochodzi do absolutyzacji subiektywizmu i relatywizmu, lansowane są utopijne wizje szczęścia, człowiek coraz bardziej doświadcza pustki aksjologicznej i ucieka od rzeczywistości. Ten kontekst dzisiejszej egzystencji przekonuje, że Adwent nie może być jedynie czasem miłych myśli o przyjściu Zbawiciela na ziemię, ale wymaga weryfikacji postępowania, włączenia się w autentyczne życie Ewangelią. Potrzeba świadectwa o Chrystusie żyjącym w Kościele i spotykanym w drugim człowieku.


ks. Stanisław Dziekoński

„Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską” (J 1, 23)