Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA ADWENTU Rok B (fioletowy) Nr 57 (27 listopada 2005)

Wprowadzenie do liturgii

Jezus

CZUWAJMY, OCZEKUJĄC NA PRZYJŚCIE PANA

Adwent to czas oczekiwania na przyjście Pana. Wspominamy w tym okresie wielowiekowe oczekiwanie narodu wybranego na nadejście Mesjasza, które wypełniło się w narodzeniu Jezusa. Szczególnym spojrzeniem obejmujemy oczekiwanie Maryi na narodziny Syna Bożego. Przez okres Adwentu chcemy się dobrze przygotować do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Chodzi o oczyszczenie naszych serc, w których Syn Boży chce mieć swoje mieszkanie. Równocześnie Adwent przypomina nam o nadejściu Chrystusa na końcu czasów i o tym, że każdy z nas stanie przed Jego obliczem – całe więc nasze życie ma być radosnym i aktywnym oczekiwaniem na to spotkanie. To oczekiwanie zostało w dzisiejszej liturgii słowa scharakteryzowane wezwaniem do „czuwania”. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie kiedy pan domu przyjdzie” – mówi Chrystus. „Czuwać” to wykorzystać dany nam czas i dary łaski, by swoje serce uczynić mieszkaniem Chrystusa. „Czuwać” to pełnić wolę Bożą, żyć Bożymi przykazaniami, tak aby nasza postawa przyniosła chwałę Bogu, który pragnie zbawienia wszystkich i dlatego wszystkim wychodzi naprzeciw w Jezusie Chrystusie, który poprzez zamieszkanie w nas pragnie uczynić nas swoimi świadkami wobec naszych bliźnich.


ks. Witold Wiśniowski – paulista

„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie”. (Mk 13, 35)