Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok A (biały) Nr 56 (20 listopada 2005)

Wprowadzenie do liturgii

Chrystus Król

JAKIM KRÓLEM JEST CHRYTUS?

Od proroka Ezechiela dowiadujemy się, że Chrystus Król jest Dobrym Pasterzem. Jego władza i moc realizują się w trosce o człowieka. Ten Król nie ciemięży poddanych, lecz pociąga ku sobie dobrocią i miłością.
Święty Paweł odsłania nowy atrybut Chrystusa Króla: On jest ostatecznym Zwycięzcą. Zwierzchność, Władza, Moc to siły wrogie Bogu i jak śmierć muszą ponieść klęskę w starciu ze Zmartwychwstałym Jezusem. Na wieki może panować tylko Życie. W Chrystusie Królu rozpoznajemy więc obrońcę ludzi. Diabelskie moce nie mogą dotknąć Boga, cała ich nienawiść uderza w człowieka. Chrystus Król pokonuje je, wyzwala ludzkość spod panowania diabła i śmierci.
Obraz sądu z Ewangelii św. Mateusza uzmysławia nam bliskość Chrystusa Króla. Choć daleki, najpotężniejszy, najświętszy… jest bliski człowiekowi. Jezus odnosi do siebie wszystko, czego doświadcza człowiek. „Gdy człowiek jest w potrzebie, to Ja jestem w potrzebie. Każdy gest miłości lub zaniechanie go wprost dosięga Mnie” – zdaje się mówić Jezus.
Dobry Pasterz, Zwycięzca, Najbliższy – taki jest nasz Król. Niech więc ustępuje strach, a jego miejsce niech zajmuje pełne szacunku miłosne przylgnięcie do Jezusa. „Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie”!


ks. Bogusław Zeman – paulista

„Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody”. (Mt 25, 32)