Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVIII NIEDZIELA ZWYŁA Rok C (zielony) Nr 49 (14 października 2001)

Wprowadzenie do liturgii

 

Dzień Pański
Święty Łukasz w swoich ewangelicznych opisach ukazuje dwa rodzaje uzdrowień, których dokonuje Jezus: fizyczne i duchowe, czyli wewnętrzne. Opisując je posługuje się dwoma odrębnymi określeniami: uzdrowienie i zbawienie; usłyszymy o tym w dzisiejszej Ewangelii. O dziesięciu trędowatych powiedziane jest, że zostali oczyszczeni z trądu (ww. 14. 17) - było to niewątpliwie uzdrowienie fizyczne. Ale tylko o jednym, o Samarytaninie, Ewangelia mówi, że został uzdrowiony - dosłownie zbawiony (w. 19). To zbawienie dokonało się dzięki wierze. Samarytanin dostrzegł i przyjął Bożą moc i potęgę, które objawiły się w działaniu Chrystusa. Dlatego powraca - nie tylko, by podziękować Jezusowi za otrzymany dar uzdrowienia, ale by uwielbiać Boga. Wiara otwiera mu oczy ducha i czyni go zdolnym do wdzięczności. Mamy świadomość, że wszystko, co nas otacza i to, kim jesteśmy, jest darem Boga. Głęboka wiara sprawia, że jesteśmy zdolni dostrzec Stwórcę w najdrobniejszych szczegółach codziennego życia. Dziękujmy Bogu za dar życia, za zdrowie i umiejętności, a nade wszystko za dar odkupienia, wysłużony nam przez Bożego Syna - Chrystusa.

ks. Henryk Skoczylas - michalita

Jeden z trędowatych widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, upadł na twarz do nóg Jezusa i dziękował Mu. (Łk 17, 15-16)