Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 55 (13 listopada 2005)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

NIE ZMARNUJ BOŻYCH TALENTÓW

Przypowieść o talentach, którą Kościół podaje nam pod koniec roku liturgicznego, uczy nas, że Bóg, znając możliwości każdego człowieka, hojnie obdarza go według jego zdolności. Ten dar staje się odpowiedzialnym zadaniem. W wykorzystaniu Bożego talentu ważna jest wierność w rzeczach pozornie małych. To właśnie z tych drobnych zwycięstw składa się końcowy sukces. Trzeba na niego pracować codziennie, z wytrwałością, odwagą. Kto zakopuje dar, powodowany małodusznością i lękiem, już przegrał swoją szansę. Kto wykorzystuje dobra otrzymane od Pana i pomnaża je przez wierną, codzienną pracę, ten jest sługą dobrym. A kto sądzi, że jakoś tam będzie i nie przykłada ręki do pracy – ten marnuje to, co otrzymał i zapomina, że trzeba będzie się rozliczyć. Pan kiedyś powróci i każdy z nas stanie przed Bogiem z własnym rachunkiem, na którym ważną pozycją są przychody. Nie wystarczy nie zmarnować, trzeba jeszcze rozwinąć to, co było dane w dzierżawę.
Jeśli talentem, o którym mowa, jest łaska Boża, to owa przypowieść – o wiele bardziej niż o wykorzystaniu naszych naturalnych darów i dobrych skłonności – przypomina o tym, aby pomnażać w sobie rzeczywistość królestwa Bożego, budując je w sercu przez dojrzałe wybory.


o. Andrzej Kiejza – kapucyn

„Sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności!”. (Mt 25, 30)