Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 54 (8 listopada 2005)

Wprowadzenie do liturgii

SZCZĘŚLIWI CZUWAJĄCY…

Przypowieść o dziesięciu pannach jest bogata w elementy alegoryczne: pan młody i uczta weselna, panny roztropne i nieroztropne, oliwa i ogień, czuwanie i sen, wejście na ucztę i wykluczenie z niej. O czym Jezus chce nas pouczyć? Przypowieść jest ostrzeżeniem, wezwaniem do czuwania: Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny (Mt 25, 13).
W przypowieści panny nieroztropne są nazwane „głupimi”. Harmonizuje to z fragmentami Ewangelii, w których występuje przymiotnik „głupi”: głupi jest ten, kto słucha słów Jezusa i nie wypełnia ich; ten, kto nie zrozumiał, że są wypowiedziane po to, by je praktykować; ten, kto zbudował dom na piasku. Również symbole oliwy i ognia zasługują na uwagę. Dla Mateusza oliwą są dzieła Królestwa, wypełnianie woli Ojca, życie sprawiedliwością Królestwa. Natomiast płonąca lampa symbolizuje żywą wiarę. Ogień gaśnie, jeśli nie jest podtrzymywany. A zatem, by nasza wiara była żywa, musi być nieustannie pielęgnowana.
Nie zdążymy przygotować się na przyjście Królestwa w chwili, gdy Oblubieniec – Chrystus nadejdzie. Mamy być gotowi już teraz. Nie możemy przygotowywać się na przyjście Pana powierzchownie – mamy ukierunkować nasze życie na Niego i Jemu pozwolić się prowadzić.


ks. Henryk Skoczylas – michalita

„Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. (Mt 25, 6)