Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA Rok A (biały) Nr 52 (30 października 2005)

Wprowadzenie do liturgii

ŚWIĄTYNIĄ BOGA JESTEŚMY

Uroczystość poświęcenia kościoła kieruje nas ku tajemnicy Domu Bożego. Człowiek od zarania dziejów wybierał miejsca, które rezerwował na wyłączną chwałę Boga. W świetle wiary jesteśmy przekonani, iż Bóg, którego „niebo i niebiosa najwyższe nie mogą (…) objąć (1 Krl 8), jest szczególnie obecny w świątyni zbudowanej ku Jego czci. Wierzył w to naród wybrany podczas wędrówki po pustyni, gdy wzniósł namiot dla Arki Przymierza; wiedział o tym król Salomon, który przez siedem lat budował świątynię jerozolimską.
Chrystus, sprawując Eucharystię w Wieczerniku, ukazał nową jakość świątyni jako miejsca celebracji Mszy św. i zamieszkiwania Boga w Chlebie Życia. Dzisiejsza uroczystość skłania nas do wdzięczności Trójcy Świętej i ludziom za świątynie, które stoją na naszej ziemi i pozwalają nam spotkać w nich Boga, karmić się w nich Jego słowem i Ciałem, przystępować do sakramentów świętych i łączyć się we wspólnocie wiernych. Święty Paweł przypomina: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (…) Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,16). Dlatego dzisiejsza uroczystość wzywa nas nie tylko do dbałości o wystrój kościołów, ale także do troski o piękno świątyń naszych serc.


ks. Andrzej Witko

„Świątynia Boga jest święta, a my nią jesteśmy” (por. 1 Kor 3, 17)