Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 51 (23 października 2005)

Wprowadzenie do liturgii

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ

Bóg stworzył człowieka z miłości i ta Boża miłość jest w każdym z nas od początku naszego istnienia. Dlatego przez całe życie czujemy potrzebę bycia kochanym i obdarowania miłością innych. Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie odnajdzie prawdziwej miłości.
Jezus, odpowiadając uczonemu w Piśmie na pytanie: które jest pierwsze ze wszystkich przykazań, mówi, że w życiu człowieka wierzącego najważniejsza jest miłość. Na pierwszym miejscu mamy stawiać miłość do Boga, a następnie mamy miłować drugiego człowieka.
Miłość do Boga ma być niepodzielna. Jezus uczy nas, że mamy kochać Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Stwórca zasługuje tylko na taką miłość. Taką właśnie miłością darzył Jezus swojego Ojca. A my, będąc Jego uczniami, mamy Go naśladować.
Jezus mówi nam także, że miłując Boga, nie możemy zapominać o człowieku. Miłować bliźniego jak siebie samego to widzieć miłość Bożą w nas samych i w innych ludziach. I odwzajemnić tę miłość na wzór Chrystusa, który do końca nas umiłował.
Prośmy Chrystusa, aby pomógł nam każdego dnia wiernie wypełniać przykazanie miłości Boga i bliźniego, abyśmy z pomocą Jego łaski stali się godni być uczestnikami Królestwa Bożego.


ks. Sławomir Sznurkowski – paulista

„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”. (Mt 22, 36)