Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 50 (16 października 2005)

Wprowadzenie do liturgii

„JA JESTEM PAN I NIE MA INNEGO”

Ja jestem Pan i nie ma innego – bohaterowie Biblii mieli głęboką świadomość tego, kto naprawdę decyduje o ich losach i o przyszłości świata. Prorok Izajasz interpretuje wydarzenia historyczne, których sam był świadkiem: to, czego dokonał król perski Cyrus na korzyść Izraelitów, było niczym innym jak tylko realizacją Bożych zamiarów. Święty Paweł z mocą stwierdza, że powodzenie akcji ewangelizacyjnej w Tesalonice nie było wyłącznie jego dziełem ani jego współpracowników, ale wynikiem potężnego działania Ducha Świętego. Współczesny człowiek często usiłuje uniezależnić się od Pana Boga i sam chce być panem świata i dziejów. Nie rzadko łudzi się, że za pomocą mechanizmów demokracji będzie mógł sobie podporządkować wszelkie prawa – w tym także prawo naturalne, stworzone przez Stwórcę człowieka. Ale samo przekonanie ze strony niektórych ludzi nie może zmienić faktów w biegu historii człowieka i świata. Żadne zmiany polityczne nie są w stanie uniezależnić człowieka od Boga. Dlatego współcześni budowniczy przyszłości świata – zarówno politycy, jak też działacze społeczni i ekonomiści nie mogą ignorować podstawowego faktu, że „tylko Bóg jest Panem i nie ma innego” (Iz 45, 5).

o. Piotr Roman Gryziec – franciszkanin

„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. (Mt 22, 21)