Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 49 (9 października 2005)

Katecheza

Modlitwa św. Siostry Faustyny

O Jezu miłosierny, rozciągnięty na krzyżu,
wspomnij na naszą godzinę śmierci!
O najmiłosierniejsze Serce Jezusa, otwarte włócznią,
ukryj mnie w ostatnią śmierci godzinę!
O Krwi i Wodo,
która wytrysnęłaś z Serca Jezusowego
jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla mnie
w mojej śmierci godzinie!
Jezu konający, zakładzie miłosierdzia,
złagódź gniew Boży w mojej śmierci godzinie.
Dzienniczek, 813.