Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 46 (18 września 2005)

Wprowadzenie do liturgii

ŻYĆ TO BYĆ Z CHRYSTUSEM

Bóg jest inny niż człowiek. Jego myśli nie są myślami naszymi ani Jego drogi naszymi drogami. Mimo to Bóg nie jest człowiekowi obcy. Wręcz przeciwnie, Bóg jest stale obecny w dziejach świata, dziejach ludzkości i w życiu każdego pojedynczego człowieka. Otacza troskliwą opieką wszystko, co stworzył. Ta świadomość daje wierzącemu poczucie bezpieczeństwa i skłania do wdzięczności Bogu za Jego troskę o ludzkie sprawy w świecie. Czasem jednak rodzi w człowieku pokusę, by obwiniać Boga za to, co w przekonaniu ludzkim jest w świecie niedoskonałe, słabe czy wręcz złe. Zarzuca się Bogu obojętność wobec szerzącej się w świecie niesprawiedliwości, nieszczęść i zła, dotykającego człowieka. Słyszy się pretensje do Boga, że ludziom prawym, pracowitym, pobożnym wiedzie się czasem dużo gorzej niż tym, którzy ostentacyjnie lekceważą Boże przykazania i wykpiwają wszelkie zachęty do uczciwego życia. Jak obronić się przed taką pokusą? Jedyna obrona to całkowite zawierzenie Bogu jako dobremu Ojcu na wzór Chrystusa Bożego Syna. Dzieje się tak wtedy, gdy Ewangelia Chrystusowa staje się treścią życia człowieka do tego stopnia, że życie oznacza nieustanne przebywanie z Chrystusem. Żyć to być z Chrystusem.

ks. Tadeusz Dola

 

„Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. (Mt 20, 5)