Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 44 (4 września 2005)

Katecheza

Jezu, obdarz nas wzajemną miłością!

Modlitwa Jezu, pobłogosław Twojemu Kościołowi, który wyznaje wiarę w tajemnicę Eucharystii. Daj mu łaskę żywej wiary, gdy sprawuje Najświętszą Ofiarę, gdy rozdaje Ciebie w Komunii Świętej, gdy przechowuje Ciebie z wielką czcią i miłością w tabernakulum. Jezu Eucharystyczny, Tyś naszym największym Dobrem.
Proszę Cię za tych, którzy Ci oddają cześć w Najświętszym Sakramencie. Niech przychodzą do Ciebie z radością i niech w Tobie znajdują światło wiary, obietnicę nadziei i żar miłości. Niech wszyscy wielbią Cię jednym sercem i jedną duszą.
Jezu, przez tajemnicę świętej Eucharystii spraw, aby Twoi wierni w każdym człowieku rozpoznali bliźniego, aby wzajemnie się miłowali i szczerze sobie pomagali. Rozbudź w ich sercach współczucie i radość płynącą z pragnienia pomagania cierpiącym i będącym w potrzebie. Ukochany Jezu, obdarz nas wszystkich wzajemną miłością. Amen.