Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 43 (28 sierpnia 2005)

Wprowadzenie do liturgii

PRZYJĄĆ I REALIZOWAĆ TO CO BOŻE

Postawa Piotra z dzisiejszej Ewangelii przekonuje, że istnieje niebezpieczeństwo narzucania swego zdania nawet Bogu. Na Jezusową zapowiedź odkupieńczej męki Piotr mówi: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie (Mt 16, 22). W ludzkiej kalkulacji Opoki Kościoła męka i śmierć Chrystusa nie pasują do budowania nowego królestwa. Nauczyciel koryguje myślenie Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie! (16, 23a). Słowa te budzą grozę i wskazują na ojca buntu przeciw Bogu. To szatan sprawia, że człowiek nie myśli o tym, co Boże. Co zatem czynić, aby słuchać Boga i realizować Jego wolę? Odpowiedzi udziela św. Paweł we fragmencie Listu do Rzymian: Bracia (...) nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu (Rz 12, 2a). Jest to warunek przyjęcia Bożej logiki szczęścia i wartości życia. Każdy z nas ma coś z postawy Piotra. Chęć robienia po swojemu jest równie silna, jak pokusa wybrania łatwiejszego życia. Jednocześnie dochodzi do głosu wola służenia Bogu, według Jego wskazań. Dlatego trzeba się modlić, aby Bóg dał nam ducha mądrości, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych (por. Ef 1, 18-19).

ks. Stanisław Dziekoński

„Jeśli kto chce pójść za Mną... niech Mnie naśladuje”. (Mt 16, 24)