Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 42 (21 sierpnia 2005)

Wprowadzenie do liturgii

WYPOŻYCZ BOGU DROGĘ SWEGO ŻYCIA

Kiedyś przeczytałem zdanie, że Bóg korzysta z dróg człowieka. Przedziwna to tajemnica. Ten, który stworzył wszystko zdaje się na łaskę i niełaskę człowieka, korzystając z jego dróg. A może chce tylko pokazać człowiekowi, że to człowiek powinien nauczyć się korzystać z dróg Boga? W dzisiejszym pierwszym czytaniu klucz zostaje położony na barki sługi prawie jak krzyż. Klucz i krzyż. Może to właśnie jest symbolem i najprostszą syntezą wiary w Kościele. Klucz władzy, który najpełniej weryfikuje się w krzyżu, a jednocześnie krzyż, który jest kluczem otwierania tajemnic Boga, sposobem wiązania i rozwiązywania na wieki. Uznać krzyż i klucze to uznać moc zbawczą Boga obecną w Kościele. Wszyscy potrzebujemy siły i mocy opoki, a najsłabsi Bożego miłosierdzia. Ale tylko żywy Bóg może dać moc i okazać miłosierdzie. Każdy z nas chce żyć owocnie i sensownie. Nie zabijajmy więc Boga, bo tylko dzięki Jego życiu mamy życie, tylko na skale jest nasze umocnienie, i tylko Jego krzyż jest kluczem do naszego szczęścia. Trzeba tylko wypożyczyć Bogu drogę swego życia, na której chce On raz jeszcze nieść swój krzyż, znacząc nasze życie sensem, prawdą i mocą, czyli cierpieniem, śmiercią i zmartwychwstaniem.

ks. Jarosław A. Sobkowiak - marianin

„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (Mt 16, 13)