Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP Rok A (biały) Nr 41 (15 sierpnia 2005)

Wprowadzenie do liturgii

BLIŻEJ NIEBA

W dniu dzisiejszym Kościół wielbi Boga za to, że wywyższył Maryję, zabierając Ją z duszą i ciałem do nieba. Dla ludzi współczesnych, przyzwyczajonych do logicznego myślenia, ta prawda jest trudna do przyjęcia. To, co materialne i cielesne, zostaje przemienione i wchłonięte przez to, co duchowe. Życie Maryi pokazuje, że Bóg łamie nasze schematy i potrafi dać nam więcej niż prosimy czy rozumiemy. Kiedy jesteśmy pokorni jak Maryja, wtedy Bóg zaskakuje nas swoją wspaniałomyślnością, dobrocią, która sprawia, że w naszych sercach zamieszkuje radość i pojawia się pewność, że ktoś nad nami nieustannie czuwa. Przywilej wniebowzięcia uczy nas, że Bóg pragnie, byśmy Mu całkowicie zawierzyli. Maryja wierzyła i ufała pomimo wszystko. Trwała przy Jezusie, kiedy leżał w kołysce, kiedy uzdrawiał i nauczał i kiedy umierał na krzyżu. Nie ma innej drogi do nieba jak ta, którą jest Chrystus. Oznacza to, że im bardziej jednoczymy się z Jezusem przez wiarę, nadzieję i miłość, tym bliżej jesteśmy nieba. Czasem wystarczy, abyśmy najprostsze rzeczy wykonywali z miłości do Niego, a to, co dalekie i trudne, stanie się bliskie i osiągalne. Prośmy Maryję Wniebowziętą, aby nam wskazywała jak żyć, aby dostąpić radości nieba.

ks. Krzysztof Burski - paulista

„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. (Łk 1, 49)