Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 40 (14 sierpnia 2005)

Katecheza

NIEPOKALANA - OTO NASZ IDEAŁ!

Święty Maksymilian umiłował Niepokalaną i wskazał nam Ją jako ideał, dla którego warto w życiu pracować, cierpieć i umrzeć. Często naśladujemy ludzi dobrych, cnotliwych, świętych, ale żaden z nich nie jest bez niedoskonałości, tylko Ona, Niepokalana. Ją więc naśladować, zbliżyć się do Niej, stać się Nią - oto szczyt doskonałości człowieka - zdaniem o. Kolbego. Do Niej się upodobnić, pozwolić, by Ona opanowała nasze serca i całą naszą istotę, by Ona żyła i działała w nas i przez nas, by Ona miłowała Boga naszym sercem, byśmy do Niej należeli bezgranicznie - oto nasz ideał. Ojciec Maksymilian najchętniej lubił rozmawiać o Niepokalanej - wspomina jeden z współbraci zakonnych. Wskazywał drogę miłości, dobroci i łagodności - drogę Niepokalanej i pragnął, by wszyscy tą drogą postępowali. Miał w sercu serdeczną i głęboką miłość do Niepokalanej, nazywał Ją „swoją najukochańszą Mamusią”. Mawiał nieraz: „Drogie dzieci, nie przywiązujcie się do nikogo, do żadnego stworzenia, ale do Niepokalanej i to jak najmocniej, bo od tego zależy nasze uświęcenie, postęp i to prowadzi do osiągnięcia wielkiej świętości”. Twórca Rycerstwa Niepokalanej postawił wszystko na Niepokalaną i jej zaufał bez granic. Wszczepił w nasze życie potrzebę obecności w nim Matki Najświętszej i przyuczył nas do myślenia o Niej. Ojciec Maksymilian, przemawiając w Niepokalanowie w 1938 r., przedstawił posłannictwo historyczne ojczyzny i dodał niemal proroczo: „Jak Opatrzność Boża pokieruje, nie wiemy. Wiemy tylko, że Niepokalana chce, aby Polska wzmocniła się duchowo i aby promieniowała na cały świat. Ma w tym swój plan (...) Przez Polskę chce być Ona Królową (...) Starajmy się o wierność, to Niepokalana będzie nawet cuda działać”. Wielki Miłośnik Maryi chciał cały świat zdobyć dla Niepokalanej i Jej mocami ratować Kościół i zagrożoną rodzinę ludzką. Mawiał: „[Zdajmy] się w każdej sprawie na Niepokalaną, a Ona pokieruje wszystkim w sposób najlepszy; im bardziej rozpaczliwa jest sytuacja, tym mocniej Jej ufajmy”. Poznając coraz lepiej o. Maksymiliana, znajdziemy na dobre Niepokalaną - nasz ideał - i Jej się oddamy jak on - bezgranicznie. A wtedy z każdym dniem będziemy się przekonywać, jak Ona jest wspaniała, jak dobra, jak bardzo nas kocha i jak czuwa nad nami. Przez Nią przyjdzie zwycięstwo! o. Mirosław M. Adaszkiewicz - franciszkanin

Modlitwa

Panie, Ty jesteś Lekarzem dusz ludzkich. Ty jesteś jedynym Lekarstwem na grzechy. Ty jesteś Chlebem, który karmi dusze. Ty jesteś Źródłem, które zaspokaja pragnienie dusz. Ty jesteś Siłą, która umacnia dusze. Ty jesteś Pasterzem, który prowadzi dusze do nieba. Ty jesteś Krzyżem, który zbawia dusze. Panie, proszę Cię, abyś uświęcił moją duszę. Jezu, bez Ciebie wszystkie rzeczy, nawet dobre, są niczym. Ty jesteś wszystkim, czego pragnę. Ty jesteś Skarbem mojego życia. Największą moją radością jest znać Ciebie, kochać Cię, ufać Tobie, żyć z Tobą. Jezu, kocham Cię i pragnę, abyś był kochany przez wszystkich ludzi. Jezu, mój Boże. Jezu, mój Panie. Jezu, mój Mistrzu. Jezu, mój Zbawicielu. Jezu, moja Światłości. Jezu, mój Pasterzu. Jezu, moja Drogo. Jezu, moja Prawdo. Jezu, moje Życie. Chciałbym mieć umysł, serce i wolę Maryi i świętych, aby kochać Ciebie tak, jak na to zasługujesz. Pomóż mi! Amen.