Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 38 (31 lipca 2005)

Wprowadzenie do liturgii

NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK

Rzeczy materialne są konieczne do życia, a ich zasobność daje szlachetnemu człowiekowi możliwość rozwoju i okazję do czynienia dobra dla drugich. Pan Jezus obficie nakarmił rzesze swoich słuchaczy chlebem i rybami. Głosząc Ewangelię o królestwie Bożym sycił ducha, ale nie zapomniał o ciele, które również wyszło z ręki Boga. Niestety, w dzisiejszych czasach wielu ludzi tak bardzo zwraca uwagę na sprawy materialne i ziemskie, iż nie dostrzega głębszych, duchowych potrzeb człowieka. Okazuje się wówczas, że wydajemy pieniądze na to, co nie jest chlebem, który naprawdę syci. A przecież człowiek ma także głodną Boga duszę. Tak, to prawda, że Pan Jezus podał zwykły chleb i rybę, i to w obfitości, lecz trzeba zauważyć, iż uczynił tak wobec ludzi wytrwale słuchających Jego słowa. Swoim uczniom Pan Jezus zostawił polecenie: „Wy dajcie im jeść”. Kościół, już od czasów apostolskich, dobrze rozumiał ten nakaz i z głoszeniem Ewangelii równocześnie niósł pomoc materialną ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Skoro zbawiony ma być cały człowiek, trzeba nakarmić całego człowieka. Gdy tak czynimy, na miarę naszych możliwości, współpracujemy z Bogiem, ze zbawczym zamiarem Jego pełnej miłości.

o. Andrzej Kiejza - kapucyn

Jezus, mając pięć chlebów i dwie ryby, cudownie nakarmił tłumy. (por. Mt 14, 13-21)