Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 37 (24 lipca 2005)

Wprowadzenie do liturgii

MIĘDZY PRZEMIJANIEM A WIECZNOŚCIĄ

Od zawsze życie ludzkie naznaczone jest pragnieniem sukcesu. Ile zadajemy sobie trudu, ile poświęcamy czasu i pieniędzy, by marzenia stały się rzeczywistością. Podobnie przypowieści z dzisiejszej Ewangelii ukazują pozornie pogoń człowieka za wartościami doczesnymi. Rolnik i kupiec, przedstawiciele dwóch zawodów popularnych także dzisiaj, znajdują wymarzone skarby i czynią wszystko, by wejść w ich posiadanie. Oczywiście, teologiczny i egzystencjalny sens przywołanych przez Jezusa obrazów jest zupełnie inny. Przedstawiają one istotną prawdę o królestwie Bożym: należy uczynić wszystko, by wejść w jego posiadanie. Czymże jest głoszone przez Jezusa „królestwo Boże” - hebrajskie malkuth Jahwe? To panowanie Boga, to Jego sprawiedliwość i pokój, Jego opatrznościowa troska o nas, to wreszcie poczucie bezpieczeństwa, opieki i szczęścia. Przyjmując Boga i Jego panowanie, powracamy do utraconej, pierwotnej harmonii - do biblijnego szalom z Bogiem i z ludźmi. Czy dobra doczesne przesłonią mi dobra duchowe i wartości religijne? Ostateczną decyzję każdy musi podjąć sam. I nikogo to nie ominie, jak ukazuje to druga część Ewangelii - przypowieść o sieci rzuconej w morze.

ks. Stefan Szymik - misjonarz Świętej Rodziny

„Z czym porównamy królestwo Boże?” (Por. Mk 4, 30)