Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 47 (30 września 2001)

Wprowadzenie do liturgii

TRUDNE WYBORY

Dzień Pański
Żyjemy w świecie trudnych wyborów między dobrem a złem, a jednocześnie nie potrafimy, nie jesteśmy przygotowani, aby dokonywać wyborów każdego dnia, w każdej godzinie, w różnych sytuacjach, w grupie, w miejscu pracy. Boimy się wyborów, stąd rodzi się przekonanie, że wszystko, co 'ja" wybieram jest dobre i nikt nie ma prawa wpływać na decyzję, którą podjąłem. Ale przyjdzie dzień, kiedy wszystko straci sens lub raczej nabierze innego sensu, niezgodnego z naszym 'małym egoistycznym światem". Ustanie głód, przeminą radość i smutek, a wszyscy ludzie przejdą na 'drugi brzeg", gdzie rozpocznie się wieczna pieśń miłości Bożej lub wieczny płacz i narzekanie w życiu bez Boga i miłości; szczęście bez końca lub wieczne nieszczęście. Na życie trzeba popatrzeć z perspektywy wieczności, aby nadać właściwą wartość ubóstwu i bogactwu, cierpieniu i radościom. Tę prawdę pragnie nam uświadomić Chrystus, przedstawiając przypowieść o bogaczu bez serca i żebraku. Dwóch ludzi, dwie historie, jedna kara i jedna nagroda - na ziemi i w wieczności. Ten, który na ziemi ucztował, żyjąc jakby Boga nie było, również i wieczność przeżywa bez Boga. Biedak, dla którego Bóg był siłą w znoszeniu biedy, w wieczności jest szczęśliwy z Bogiem. Dzieli ich odległość, której nikt nie jest w stanie pokonać. Panie, dodaj nam sił i otwórz nasze oczy, byśmy w naszych braciach i siostrach rozpoznawali Ciebie.

ks. Edward Pleń - salezjanin

'U bramy pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza". (por. Łk 16, 20-21)