Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 34 (3 lipca 2005)

Wprowadzenie do liturgii

CZY MASZ SERCE NIEMOWLĘCIA?

W greckim tekście dzisiejszej Ewangelii pojawia się słowo nepios. Pierwsze i podstawowe znaczenie tego słowa to niemowlę. W czasach Jezusa używano go dla określenia człowieka prostego, o mentalności niemowlęcia. "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom, niemowlętom" - mówi do nas dzisiaj Jezus. Czyżby Bóg igrał sobie z człowiekiem? Z jednej strony badacze tajemnic nadprzyrodzonych, mędrcy, którzy nie mają szansy, by powiodły się ich wysiłki. Z drugiej - nieświadome, ufne i proste dzieci, które za darmo otrzymują łaskę objawienia. W oczach Boga nie liczą się doktoraty, ale gotowość przyjęcia. Przyjęcia czego? Ducha Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych - powie nam dziś św. Paweł. Dalszym ciągiem Dobrej Nowiny o wybraństwie prostaczków-niemowląt są słowa z Pierwszego Listu do Koryntian: Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga (...) spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Jezus pyta cię: Czy nie stałeś się zbyt mądry? Czy nie patrzysz na świat z zimną powagą? Czy jest jeszcze w tobie ta nielogiczna, niezrozumiała nawet przez ciebie szczelina, przez którą Duch Święty pragnie wniknąć do twojego niemowlęcego serca?

ks. Krzysztof Bardski

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy... a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28)