Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 31 (12 czerwca 2005)

Wprowadzenie do liturgii

MÓDLMY SIĘ O POWOŁANIA

Chrystus dostrzega zagubienie człowieka, który jest jak owca nie mająca pasterza. On sam został dany nam przez Ojca jako Prawda, Droga i Życie, aby człowiek nie błądził, ale w Nim odnalazł sens życia i osiągnął pełnię istnienia w wieczności. W zatroskaniu o człowieka Ojciec zadbał o to, by w każdym czasie znajdywali się ludzie, którzy z racji specyficznego powołania w Jego imię będą przypominać światu o sensie jego istnienia i ostatecznym przeznaczeniu, którzy wpatrzeni w Chrystusa oraz miłujący, tak jak On nas umiłował, potrafią wskazać drogę - tę jedyną. Bóg zaprasza każdego wierzącego do współpracy w dziele Odkupienia. Stąd wezwanie Chrystusa żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Te słowa zobowiązują nas do modlitwy o powołania, o to, aby powołani byli święci, aby byli wiernymi świadkami Chrystusa. Czy pomagamy im takimi się stawać, nie zapominając, iż każdy z nas, niezależnie od swojego stanu życia, jest wezwany do tego, by być świadkiem Chrystusowej miłości. Ta modlitwa również zobowiązuje, do tego, byśmy tworzyli dogodny klimat dla rozwoju powołań w rodzinach, parafiach, szkołach.

ks. Witold Wiśniowski - paulista

Jezus wysłał Dwunastu, aby głosili królestwo niebieskie. (por. Mt 10, 5-7)