Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

X NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 30 (5 czerwca 2005)

Katecheza

Udział we Mszy Świętej szczególnym sposobem uczczenia Najświętszego Serca Jezusa (I)

Nie ma sprawy świętszej i korzystniejszej, jak Msza św., w której Pan Jezus ponawia w sposób bezkrwawy Ofiarę krzyżową i przyswaja nam jej owoce. (...) Wierni mają uważać sobie za najwyższy zaszczyt i niewysłowione szczęście, iż mogą słuchać Mszy świętej. Rozumiała to dobrze św. Małgorzata Maria i nie tylko skwapliwie spieszyła na każdą Mszę św., w której mogła uczestniczyć, ale prosiła kapłanów znajomych o Mszę św. w jej intencji, to jest, dla pomnożenia w niej miłości Jezusowej i dla rozszerzenia chwały Serca Jezusowego. Pochodziło to z objawienia Bożego; kiedy bowiem w roku 1688 zwróciła się do Pana z gorącą prośbą o łaski potrzebne dla pewnej osoby, usłyszała taką odpowiedź: "Przyrzekam ci, że nie odmówię mojego miłosierdzia tej osobie, jeżeli zechce współdziałać z moją łaską; niech tylko poświęci się memu Sercu i postara się o odprawienie albo wysłuchanie Mszy św. w pierwsze piątki miesiąca w intencji oddania siebie i tego wszystkiego, co doń należy, pod opiekę mojego Serca". Odtąd św. Małgorzata Maria starała się rozpowszechnić praktykę "Mszy wynagradzającej" i wielką było dla niej pociechą, że brat jej Chryzostom w tej intencji Mszę wieczystą przy kaplicy Serca Jezusowego fundował. Ona też zapewniła, że nie ma skuteczniejszego środka do wyproszenia sobie darów Bożych, jak odprawienie w dziewięć piątków Mszy św. o Męce Pańskiej ku czci Najświętszego Serca. Niestety, ludzie zaślepieni, mając skarbnicę otwartą, nie spieszą do niej po dary niebieskie; stąd zadaniem dusz pobożnych być powinno wynagradzać Panu tę niewdzięczność. Bądźże i ty z ich liczby; a więc spiesz na Mszę św., ilekroć tylko możesz; a gdy nie możesz, słuchaj jej duchowo, przenosząc się myślą do najbliższego kościoła albo obchodząc w duchu wszystkie kościoły świata. Tak czyniła św. Małgorzata Maria i tak zachęcała swe nowicjuszki: "Ofiarujcie Panu Jezusowi wszystkie Ofiary święte, jakie się odprawiają w całym Kościele świętym, proście waszych Aniołów Stróżów, by za was uczestniczyli w tych Ofiarach i składali hołdy Bogu dla przebłagania Jego sprawiedliwości". Na podstawie książki: św. Józef Sebastian Pelczar, Wpatrzeni w Serce Jezusowe. Dziewięć Pierwszych Piątków miesiąca ze św. Józefem Sebastianem Pelczarem, Biblioteka Dnia Pańskiego, nr 36.

Dziękujemy Ci Boskie Serce... Modlitwa

Jezu! Zbieramy się dzisiaj przy Twoim Boskim Sercu, aby Ci najpierw podziękować za wielki dar Eucharystii. Za to, że dzięki Twojej miłości i wszechmocy mamy nieustannie na naszych ołtarzach Boską ucztę, w której dajesz nam codziennie swoje Ciało i Swoją Krew. Dzięki Ci Zbawicielu drogi za Mszę św., dzięki za Komunię Świętą! Przepraszamy Cię Boskie Serce za wszystkie nasze grzechy i niedbalstwa odnoszące się do Mszy św. Przepraszamy Cię za spóźnianie się na Mszę św. z lenistwa i niedbalstwa. Serce Zbawiciela świata! Naucz nas gorliwie brać udział we Mszy św. Spraw, abyśmy w każdą niedzielę i święto kościelne rano budzili się z tą myślą, że mamy iść do Ciebie, aby wraz z Tobą złożyć Ojcu niebieskiemu najdoskonalszą ofiarę - ofiarę Twego Ciała i Ofiarę Twej Boskiej Krwi. Spraw, abyśmy w duchu wiary korzystali z łask, które Ty, o Jezu, wysłużyłeś nam na Kalwarii i które przydzielasz nam w każdej Mszy św. Amen.