Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

X NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 30 (5 czerwca 2005)

Wprowadzenie do liturgii

MIŁOŚĆ, OFIARA I ŻYCIE

Człowiek składa ofiary Bogu, zapominając czasem, że obrzęd zewnętrzny ma być wyrazem odpowiedniej dyspozycji wewnętrznej. W tym kontekście rozumiemy napomnienie Boga, udzielone narodowi wybranemu: Miłości pragnę, nie krwawej ofiary (Oz 6, 6a). Miłość, o której mowa, ma swe źródło w Bogu: nie zawodzi i pozwala całkowicie zawierzyć Stwórcy, o czym przekonuje przykład Abrahama. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów (Rz 4, 18). I nie zachwiał się w wierze. Boża miłość pozwala inaczej spojrzeć na świat i drugiego człowieka, jest miłosierna. Jezus nie odpycha od siebie grzeszników, spośród nich powołuje apostołów. Postawa Chrystusa odsłania jeszcze jedną cechę miłości - delikatność. Mistrz nie narzuca głoszonych idei, jedynie puka do "drzwi serca", tak jak miało to miejsce w przypadku Mateusza: (...) Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, (...) i rzekł do niego "Pójdź za mną". On wstał i poszedł za Nim (Mt 9, 9). Motywem, jaki zaważył na decyzji Mateusza, była miłość. Opis ten przekonuje, że każdy człowiek potrzebuje miłości i jest zdolny na nią odpowiedzieć. Refleksja nad słowem Bożym wyznacza nam dziś konkretne zadania. Całe nasze działanie, postawy względem Boga i bliźniego mają być determinowane miłością.

ks. Stanisław Dziekoński

"Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników". (Mt 9, 13)