Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA Rok A (biały) Nr 28 (26 maja 2005)

Wprowadzenie do liturgii

EUCHARYSTIA - ŹRÓDŁEM NADZIEI

Procesja Bożego Ciała przypomina nam, że jesteśmy pielgrzymami na ziemi. W naszej pielgrzymce jesteśmy ludźmi nadziei i zawierzenia, bo jest z nami Chrystus, bo to On nas prowadzi do domu Ojca. Jest z nami także w tym szczególnym darze Ciała i Krwi - darze Eucharystii. Dlatego ten Sakrament jest dla nas znakiem i źródłem nadziei. Nasza nadzieja nie odnosi się jednakże tylko do życia wiecznego, ale pozwala nam inaczej spojrzeć na życie doczesne. Dlatego Jan Paweł II pisze o Eucharystii, że "w naszej dziejowej wędrówce daje ona impuls i zasiewa żywe ziarno nadziei w nasze codzienne zadania i obowiązki" (EdE 20). Wędrując ulicami naszych miast i wsi za Najświętszym Sakramentem, pragniemy objawiać naszą wiarę i nadzieję. Nie uciekamy od świata - przeciwnie: chcemy ten świat powierzać Chrystusowi, prosić o Jego błogosławieństwo dla ludzkiej aktywności w świecie. Nie zapominamy bowiem, że chleb i wino, które składamy na ołtarzu, to owoce pracy rąk ludzkich. Kiedy stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, wówczas nasze budowanie świata doczesnego zostaje włączone w Boże dzieło zbawienia - na wieczność. W ten sposób Eucharystia umacnia naszą nadzieję. Jej mocą możemy być świadkami nadziei dla dzisiejszego świata.

ks. Janusz Nagórny

"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba". (J, 6, 51)