Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok A (biały) Nr 27 (22 maja 2005)

Wprowadzenie do liturgii

PRAWDA O BOGU TRÓJJEDYNYM

Głoszona przez Kościół prawda o Bogu jedynym w trójcy Osób stanowi serce naszej chrześcijańskiej wiary. Jest prawdą bardzo trudną, dla ludzkiego rozumu wręcz niemożliwą do zgłębienia, a przecież towarzyszy nam stale od początku naszego chrześcijańskiego życia. W imię Trójjedynego Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego przyjęliśmy sakrament chrztu świętego. Prawie każdą naszą modlitwę, każdą ważniejszą czynność rozpoczynamy od znaku krzyża świętego, czynionego "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Jest nam więc ta prawda wiary bardzo bliska - nie tylko poprzez wypowiadane słowa. Możemy się jej uczyć w relacjach międzyludzkich, zwłaszcza w rodzinie. To we wspólnocie rodzinnej doświadczamy, czym jest miłość ojca do matki i rodziców do dzieci. Ta potrójna relacja - między ojcem, matką i dziećmi jest niedoskonałym odzwierciedleniem związku miłości między trzema Osobami Boskimi: Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Doświadczając miłości, spajającej nierozerwalną więzią żonę i męża, rodziców i dzieci, człowiek uczy się Boga, który jest miłością. Wspólnota rodzinna może istnieć i żyć dzięki miłości. Życie Boga w Trójcy Świętej jedynego jest samą doskonałą miłością Ojca i Syna w Duchu Świętym.

ks. Tadeusz Dola

"Tobie śpiewa żywioł wszelki bądź pochwalon Boże wielki". (pieśń)