Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Rok A (czerwony) Nr 26 (15 maja 2005)

Wprowadzenie do liturgii

ŚWIĘTY WICHER

Słowo "duch" kojarzyło się słuchaczom Jezusa z wichrem, powiewem, tchnieniem. Wicher potrzebuje przestrzeni, otwartych okien... Tymczasem Ewangelia ukazuje nam uczniów zamkniętych w Wieczerniku, do których nawet Zmartwychwstały przychodzi, przenikając przez zamknięte drzwi. Czego potrzebują serca uczniów? Potężnego wichru, który otworzy na oścież drzwi i okna, i powieje aż na krańce świata! Może przytłacza ich ciężar tego, co przeżyli? Może doświadczenie śmierci i zmartwychwstania Pana, dzięki którym zrozumieli sens historii zbawienia, jest ponad ich siły? Siedzą przejęci strachem i smutkiem, nie wiedzą, co dalej czynić. Nie tylko drzwi Wieczernika były zamknięte z obawy przed Żydami, ale drzwi serc Apostołów były zamknięte z obawy przed misją ewangelizacji świata. Jezus przenika przez zaryglowane drzwi, napełnia duchem zamknięte serca. Otwierają się serca, otwierają się drzwi. Nie tylko wówczas, w Wieczerniku, ale dzisiaj Duch Święty zstępuje, aby odnowić oblicze tej ziemi. Były czasy, kiedy "żelazna kurtyna" zamykała dostęp Jezusowi. On jednak "staje pośrodku": w samym centrum problemów społecznych, w samym środku twojego i mojego serca. Co więcej, obdarza Duchem Świętym.

ks. Krzysztof Bardski

"Weźmijcie Ducha Świętego!". (J 20, 22)