Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 46 (23 września 2001)

Wprowadzenie do liturgii

POCHWAŁA OSZUSTA?

Dzień Pański
Nieuczciwi ludzie nie pojawili się dopiero w naszych czasach. W przypowieści o niesprawiedliwym rządcy (Łk 16, 1-9. 13), Jezus nawiązuje do ówcześnie panujących stosunków i dlatego może liczyć na zrozumienie słuchaczy. Chrystus przedstawia oszusta w rozmowie z samym sobą, ukazując jego zapobiegliwość. Myśli on o przyszłości, a od swoich protegowanych oczekuje, że w razie czego wesprą go według zasady ręka rękę myje. Zaskakuje nas zakończenie przypowieści - pochwała rządcy. Jezus jednak nie usprawiedliwia oszustwa, lecz ukazuje zapobiegliwość człowieka, którego nazywa - wyraźnie - nieuczciwym. Jest on mądry, bo myśli o przyszłości. Przez wskazanie na mądrość dzieci tego świata (w. 8b), Jezus nie zachęca dzieci światłości do robienia 'brudnych" interesów; przestrzega przed tym, żeby nie żyć niefrasobliwie, nie zastanawiając się nad przyszłością. Zagrożenia przyszłości to nie tylko głód, zniszczone środowisko lub zagłada atomowa, lecz - jak naucza Jezus - przede wszystkim wieczne zatracenie. Czyńcie sobie przyjaciół, posługując się złudnym bogactwem, aby gdy życie się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków (por. w. 9).

ks. Stanisław Pisarek

'Żaden sługa nie może dwom panom służyć (...) Nie możecie służyć Bogu i Mamonie". (Łk 16, 13)