Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Rok A (biały) Nr 25 (8 maja 2005)

Katecheza

Jezus uczy nas drogi do nieba

Jezus wraca do Ojca. Przychodząc do nas, odsłonił do końca miłość Boga do człowieka. Wracając do Ojca, wskazał nam ostateczny cel naszego życia na ziemi. Celem tym jest wieczny udział w miłości Trójcy Świętej. Wracając do Ojca Jezus uczynił jeszcze coś więcej: wskazał nam drogę, która prowadzi do nieba. Tą drogą jest On sam: Jego prawda i Jego miłość, Jego słowa i Jego czyny, Jego Ewangelia i Jego Kościół, któremu dał klucze królestwa niebieskiego. Być chrześcijaninem nie znaczy jednak być zapatrzonym jedynie w niebo i zapomnieć o życiu na ziemi. Przeciwnie, Chrystus nie odpowiadał na pytania swoich uczniów, dotyczące nieba, końca świata czy ilości zbawionych. On przyszedł po to, aby nas nauczyć sztuki życia w Bożej miłości i prawdzie już tutaj, na ziemi. Jezus nie opisuje nieba, lecz uczy nas drogi do nieba. On poleca nam tak żyć, by Jego królestwo było widoczne już teraz. Naszą przyszłość zawierzamy całkowicie Bożej miłości i opatrzności. Naszym zadaniem jest budować dobrą, Bożą teraźniejszość mocą więzi z Tym, który nas umacnia. W chwili ciszy zapytam samego siebie, czy mam świadomość, że droga do nieba prowadzi poprzez ziemię, poprzez wierność mojemu osobistemu powołaniu małżeńskiemu, kapłańskiemu, zakonnemu? Czy naprawdę Chrystus jest dla mnie drogą, prawdą i życiem? Na podstawie książki: ks. Marek Dziewiecki, Z Różańcem w trzecim tysiącleciu, Edycja Świętego Pawła 2004.
Modlitwa Odszedłeś, Panie Jezu, z tej ziemi, by zasiąść po prawicy Ojca, w Jego chwale. Wyprzedziłeś nas do niebieskiej Ojczyzny, aby przygotować nam miejsce wiecznej radości. Pełni ufności i wdzięczności wielbimy Twoje nieskończone miłosierdzie. Amen.