Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Rok A (biały) Nr 25 (8 maja 2005)

Liturgia słowa


Tajemnica Wniebowstąpienia, którą przeżywamy w dzisiejszej liturgii, przerasta nasze możliwości poznawcze. Trudno nam zrozumieć jak to możliwe i co to tak naprawdę znaczy. Ale mamy świadków tego wydarzenia i ich będziemy dzisiaj słuchać. Oczyśćmy więc serca z grzechów, abyśmy mogli skorzystać z ich doświadczenia.

PIERWSZE CZYTANIE

( Dz 1, 1-11)
Kończy się okres życia Jezusa - między życiem ziemskim a odejściem do Ojca - kiedy ukazywał się uczniom i wyjaśniał Pisma. Teraz odchodzi do nieba, a uczniowie stają się naocznymi świadkami tego wydarzenia. Dla nich też było ono niezrozumiałe, długo stali wpatrzeni w niebo, nie mogąc ogarnąć tego, co się stało. Nie o to jednak chodzi, by przeniknąć tajemnicę, lecz aby zrozumieć jej znaczenie. Uczniowie zrozumieli: stali się świadkami, których Duch Święty prowadzi na krańce ziemi, aby głosili to, co widzieli.

Czytanie z Dziejów Apostolskich


Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: "Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym". Zapytywali Go zebrani: "Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?". Odpowiedział im: "Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi". Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: "Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba".

PSALM

( Ps 47, 2-3. 6-7. 8-9)
Pan wśród radości wstępuje do nieba. Rozstanie z Jezusem, który idzie do Ojca, jest rozstaniem radosnym - nie tylko, dlatego że wiemy, iż kiedyś z nieba powróci, ale że odchodząc, w tajemniczy, sakramentalny sposób pozostał z nami. Refren: : Pan wśród radości wstępuje do nieba. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy straszliwy, * jest wielkim Królem nad całą ziemią. Refren. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, * Pan przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, * śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. Refren. Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * hymn zaśpiewajcie! Bóg króluje nad narodami, * Bóg zasiada na swym świętym tronie. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(Ef 1, 17-23)
Drugie czytanie ukazuje, jak niezmierzoną władzę otrzymał Jezus, którego Ojciec ustanowił królem ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Wszystko co istnieje, kosmos widzialny i niewidzialny, czas i wieczność należą do Niego. A On jest tym, który nas kocha. Czy jeszcze możemy się lękać?

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan


Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdyż wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

( Mt 28, 19. 20) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

( Mt 28, 16-20)
Ewangelia rozwija temat nieograniczonej władzy Chrystusa Zmartwychwstałego. Jezus, który jest tak potężny, pozostaje z nami aż do skończenia świata, dlatego śmiało możemy iść w najodleglejsze miejsca, by głosić prawdę o Nim. To również oznacza, że bez lęku możemy wejść w nasze życie, w jego niezrozumiałe sfery. Jest Ktoś, kto nadaje naszemu życiu sens.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza


Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".