Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Rok A (biały) Nr 25 (8 maja 2005)

Wprowadzenie do liturgii

POŻYTECZNE ROZSTANIE

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Chrystusa w całym bogactwie treści akcentuje dwa istotne wątki. Jezus, nim wstąpił do nieba, nakazał uczniom, jak opisuje św. Mateusz, głosić dobrą nowinę całemu światu: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 16-20). Rozstanie Jezusa z uczniami napełniło ich smutkiem, skoro nie chcieli przestać wpatrywać się w niebo. Wywyższenie Chrystusa ponad ziemię, jak przypomina św. Paweł w Liście do Efezjan, to poddanie wszystkiego pod Jego stopy, to także nowy etap w dziejach rodzącego się Kościoła, którego Chrystus jest Głową. Wniebowstąpienie Jezusa otwiera przed Apostołami misję, która zostanie ugruntowana Mocą z wysoka - poprzez zesłanie Ducha Świętego. Zbawiciel wstępuje do nieba, aby zesłać Ducha - Pocieszyciela. Ale tajemnica Wniebowstąpienia wskazuje na jeszcze inny wymiar obecności Jezusa w świecie. Wszak Chrystus obiecał: A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20). Ta obietnica jest dla nas źródłem prawdziwej radości, którą tak wzniośle wyraża psalmista: Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan przy dźwięku trąby, śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie... (Ps 47).

ks. Andrzej Witko

"Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". (Mt 28, 20)