Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski Rok A (biały) Nr 24 (3 maja 2005)

Wprowadzenie do liturgii

BĄDŹ NAM KRÓLOWĄ!

Jasna Góra jest sanktuarium Królowej Polski. Książę Władysław Opolczyk dał w opiekę Ojcom Paulinom Cudowną Ikonę, którą nazywamy Jasnogórską lub Częstochowską, bo jest w klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie. Każdy pozna Częstochowską Panią po cięciach mieczem, które zostały na Jej twarzy. Jasna Góra stała się dla Polaków miejscem nadziei... (...) [Po potopie szwedzkim król Jan Kazimierz] w Katedrze Lwowskiej złożył śluby, które nazywamy Ślubami Jana Kazimierza. Wielka Boga Człowieka Matko... Ciebie na Królową mojego narodu obieram… (...) Zawsze w chwilach trudnych dla Polski patrzyliśmy w stronę Matki Boskiej Częstochowskiej, bo Ona jest dana ku obronie naszego Narodu. Przeżyliśmy niewolę rozbiorów, bo naród w niewoli pamiętał, że tu jest Królowa. Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie!... tak nas powrócisz na Ojczyzny łono... (...) Ona była Gwiazdą Nadziei w ciemną noc okupacji, gdy pogasły nam wszystkie gwiazdy. Ona przeprowadziła naród przez okres zorganizowanej ateizacji minionego systemu. Ona przygotowała nas na Tysiąclecie Chrztu Polski. Ona nam wyjednała wolność i dała papieża Polaka. (...) Gdy źle się działo w ojczyźnie, oczy wszystkich zwracały się ku Matce i Królowej na Jasnej Górze. I teraz na początku nowego tysiąclecia wołamy: Weź w opiekę Naród cały niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

ks. Tymoteusz

"Polski Tyś Królową i najlepszą Matką" (pieśń)