Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A (biały) Nr 22 (24 kwietnia 2005)

Wprowadzenie do liturgii

PANIE, POKAŻ NAM OJCA

Jest w ludzkim sercu głęboko zaszczepione pragnienie bliskości Boga. W chwilach wyciszenia czujemy, że nasze serce może napełnić tylko Bóg. Niekiedy jest ono przyprószone słabością, pragnieniami bardzo doraźnymi, które biorą górę nad tym, co duchowe. Ale w chwilach wyciszenia i gorącej tęsknoty czujemy, że nasze serce może napełnić tylko Bóg. Podczas Ostatniej Wieczerzy Filip wyraża to pragnienie słowami: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus, korzystając z tej sposobności, wyjaśnia naszą drogę do domu w niebie. Najpierw mówi o sobie, że jest zjednoczony z Ojcem: Kto zobaczył mnie, zobaczył także i Ojca, bo Ja i Ojciec jedno jesteśmy (J 10, 30). Ojca widać w Synu - Jezusie. W Nim, w wydarzeniach męki i śmierci, można poznać miłosierną miłość Boga, która nie pozostawia człowieka w jego grzechu i w stanie śmierci, lecz pochyla się nad naszą niedolą, aby obmyć ludzkie serca z winy i gdy będą czyste, przygarnąć je do siebie. Chrystus paschalny jest naszą drogą do domu Ojca. Drogą, na której przyjmujemy prawdę Jego objawienia; która prowadzi do pełni życia. Niech więc nie lęka się nasze serce: drogą wiary w Jezusa Chrystusa idziemy do szczęśliwego spełnienia naszych najgłębszych pragnień w Bogu.

o. Andrzej Kiejza - kapucyn

"Ja jestem drogą i prawdą, i życie". (J 14, 6)