Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A (biały) Nr 20 (10 kwietnia 2005)

Katecheza

Czy posiadasz Ewangelię?

Nie pamiętam, który święty zwykł był mawiać, iż diabeł boi się duszy, która ma tylko jedną książkę. Dużo w tym prawdy. Chciał ten święty wskazać duszy pragnącej postępu, że choćby i dużo czytała, jednak najlepiej trzymać się jednej książki, która by się stała dla niej drogowskazem, światłością, rozświetlającą jej drogę życia, wierną przyjaciółką we wszystkich życia okolicznościach - wybrać jedną książkę, która by była gwiazdą przewodnią w życiu wewnętrznym. Czy i my mamy taką książkę ukochaną, taką przyjaciółkę naszej duszy, gotową zawsze pomagać, pocieszać, podnosić serce ku Bogu? Jeśli masz, to trzymaj się tej książki mocno i kochaj ją szczerze, a jeśli nie masz - to pozwól, bym ci wskazała taką książkę, która stanie ci się tym droższa, im częściej czytywać ją będziesz, która po drodze życia twego rozsiewać będzie promyki światła niebiańskiego - nawet gdy ciemna mgła otaczać cię będzie. Powiedz, czy posiadasz Ewangelię? Książka niewielka, niedroga - a przecież to skarb, to źródło mądrości świętej, to drogowskaz do nieba, krynica pociech Bożych. Lecz niestety - ten skarb tak często jest ukryty, źródło mądrości świętej nieznane, drogowskaz do nieba niewidzialny, krynica pociech Bożych zapomniana... Czy dużo dziś dusz żyjących Ewangelią? Iluż jest takich, którzy nawet nigdy Ewangelii w całości nie przeczytali, którzy jej nigdy nie mieli w ręku! Ileż tracą przez to, iluż pozbawiają się pociech, światła, miłości! (...) Tak, jak niegdyś święte niewiasty, które chodziły za Jezusem w czasie Jego podróży po palestyńskiej ziemi, oddając mu usługi miłości, o ile tylko okoliczności na to pozwalały, tak i ty - myślą, sercem, duszą przyłącz się do tych tłumów otaczających Jezusa, o których pisze Ewangelia. Razem z nimi słuchaj słów Jezusa, słów tak pełnych niebiańskiego światła, kojących cierpienie, uspokajających w troskach i niepokojach, podnoszących duszę do Boga. Razem z nimi wpatruj się w tę postać pełną Boskiego Majestatu, w to oblicze, na którym maluje się dobroć bezgraniczna, miłość najgłębsza, bezbrzeżna - Boska. Czytając Ewangelię, poznasz Jezusa, stanie ci się On coraz bliższy. Będziesz Go mieć zawsze przy sobie - będzie ci Przyjacielem. W każdej chwili, zawsze, tak jak niegdyś w Palestynie, pytać będzie: "Co chcesz, abym ci uczynił?" (Łk 18, 41) - a uczyni to, co będzie dla twego dobra, bo i ty, kochając Go bezgranicznie, odpowiesz Mu na pewno: "Panie mój, gotowe jest serce moje..." (Ps 108, 2). Wierz mi, szczęśliwa dusza, która zrozumiała, że w Ewangelii ma skarb ukryty, i która cierpliwie, powoli ten skarb z niej wydobywa. Czytaj, wczytuj się w Ewangelię - a znajdziesz tam drogocenną perłę, znajdziesz Jezusa, który się stanie nieodłącznym Towarzyszem życia twego, który będzie ci Doradcą najlepszym w wątpliwościach, Siłą w słabości, Nauczycielem w chwilach ciemności. Wczytuj się w Ewangelię, a nie będzie w twym życiu chwil strasznych, rozpaczy pełnych, kiedy dusza czuje się zupełnie sama, opuszczona. Jezus zawsze będzie blisko ciebie, a przy Jezusie zawsze i wszędzie, nawet w największym bólu: pokój, ufność i szczęście Boże. Kochaj Ewangelię, kochaj Jezusa - a znajdziesz szczęście już na ziemi. Na podstawie książki: święta Urszula Ledóchowska, Świętość jest czymś tak prostym, Biblioteka Dnia Pańskiego 34.
[Oto Ja jestem z wami...] Panie, dzień się nachyla - Panie, pozostań z nami. On podniósł chleb i łamał - naszymi rękami. Nie w chmurach, nie w obłoku - lecz tu, gdzie ziemska glina. Jasność wytrysła w mroku - z darem chleba i wina. Stań się - stało się światło - pójdźcie w światło wezwani. Panie, niech nas wypełni - obecność Twoja bez granic. Przybądź słowo najcichsze - daj się dotknąć wargami, Przez zgiełk czasów nie słyszę - oto Ja jestem z wami. Dar i wdzięczność zarazem - Bóg w twarzy mego brata, Oto ja jestem z wami - oto Ja jestem z wami, aż do skończenia świata. Anna Kamieńska