Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A (biały) Nr 20 (10 kwietnia 2005)

Wprowadzenie do liturgii

W DRODZE DO OJCZYZNY...

Edyta Stein znana jako św. Teresa Benedykta od Krzyża, swój stan duszy przed nawróceniem określiła grzechem całkowitej niewiary, a łaskę wiary, której doznała, nazwała ocaleniem z czystego Miłosierdzia Bożego. Od chwili nawrócenia, jak twierdziła, uchwyciła Boga za rękę i szła tak z Nim do końca, aż do komory gazowej w Oświęcimiu, gdzie poniosła śmierć męczeńską 7 VII 1942 roku. O swoim przylgnięciu do Boga pisała: Uchwycę się ręki, która mnie dotyka, znajdę absolutny punkt oparcia i absolutną pewność. Kto tego nie zrobi, kto pozwoli pukaniu Boga przebrzmieć bez wpływu na dalsze życie, u tego akt wiary nie rozwija się, a jej przedmiot zostaje dla niego zakryty. To jedna z wielu osób, które na swej drodze życia miały szczęście spotkać się ze Zmartwychwstałym i doświadczyć przejścia z ciemności do światła, ze stanu niewiary do żywej wiary. Na ich czele kroczą dwaj uczniowie z Emaus, którzy dzięki spotkaniu ze Zmartwychwstałym przeszli od duchowej rozterki do doświadczenia głębokiej wiary w Chrystusa i stali się Jego świadkami. Święty Piotr zachęca nas, abyśmy żyli w bojaźni Bożej, czyli pobożnie, pamiętając, że życie na ziemi jest tylko przejściem do prawdziwej ojczyzny, która jest w niebie.

ks. Henryk Skoczylas - michalita

"Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?". (Łk 24, 32)