Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - Msza w dzień Rok A (biały) Nr 17 (27 marca 2005)

Wprowadzenie do liturgii

ZWYCIĘZCA ŚMIERCI, PIEKŁA I SZATANA

Jezus Chrystus staje dziś przed nami jako triumfujący zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Objawia się jako Pan życia i śmierci, Władca wszechrzeczy. W Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią i w Jego zmartwychwstaniu możemy wszyscy uczestniczyć. Każdy człowiek za wzorem Chrystusa jest w stanie zwycięsko przejść przez śmierć i na zawsze mieć udział w szczęściu wiecznym u Boga. "Chrystus zmartwychwstał bowiem jako pierwszy spośród tych, co pomarli", a potem zostaną ożywieni ci, "co należą do Chrystusa" (1 Kor 15, 20-23). Początkiem drogi z Chrystusem jest chrzest, w którym umieramy razem z Chrystusem, by powstać z Nim do nowego życia. Zanurzenie w śmierć Chrystusa oznacza pogrzebanie, odrzucenie grzesznego życia i przyjęcie nowego sposobu życia, którego przykładem jest sam Chrystus. Życie na wzór Chrystusa jest nieustannym przezwyciężaniem grzechu, które otwiera człowiekowi drogę do ostatecznego pokonania śmierci i osiągnięcia pełni życia z Bogiem. Ważnym etapem w drodze z Chrystusem jest Eucharystia. Nasz aktywny w niej udział jest włączaniem się już teraz w życie zmartwychwstałego Pana z nadzieją pełnego zjednoczenia się z Nim w dzień Jego powtórnego przyjścia.

ks. Tadeusz Dola

Zmartwychwstał z grobu Pan. Alleluja!