Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 45 (16 września 2001)

Wprowadzenie do liturgii

RADOŚĆ BYCIA BLISKO OJCA

Dzień Pański
Dzisiejsza liturgia ukazuje nam prawdę o Bogu - miłosiernym Ojcu. Źródłem każdego grzechu jest podejrzewanie Boga o chęć ograniczenia naszej wolności. Starszy i młodszy syn z dzisiejszej Ewangelii nie różnią się w tym między sobą. Bóg pragnie naszego dobra. Ten, kto oddala się od Boga, wcześniej lub później doświadczy upodlenia i cierpienia. Strąki, które chce spożyć młodszy syn, kiedy przebywa z dala od domu ojca, to obraz wszystkich namiastek prawdziwego pokarmu, którymi człowiek daleki od Boga pragnie oszukać swój głód pokoju i miłości. Ale także ci, którzy Boże Przykazania przyjmują tylko jako narzucone prawo, dalecy są od poznania Boga i zrozumienia Jego woli. Starszy syn też jest nieszczęśliwy i zazdrości młodszemu jego niezależności i wolności. Nie potrafi doświadczyć radości bycia blisko ojca. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do zrozumienia, że grzech sprowadza cierpienie i śmierć. Nie powinniśmy więc oddalać się od grzeszników - wezwani jesteśmy, aby jak Mojżesz wstawiać się za nimi i tak jak Jezus wychodzić im na przeciw, ukazując prawdę o miłosiernym Ojcu. Razem ze starszym synem jesteśmy wezwani, aby w tym, kto daleko jest od Boga, dostrzec nie tylko syna jednego Ojca, ale także i przede wszystkim naszego brata.

ks. Mariusz Górny - paulista

'Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam". (Łk 15, 9)