Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ Rok A (czerwony) Nr 13 (20 marca 2005)

Wprowadzenie do liturgii

HOŁD TOBIE, SŁAWA I CZEŚĆ!

Pomiędzy "Hosanna" Niedzieli Palmowej a "Alleluja" nocy paschalnej wkraczamy w interludium męki. Od kilku tygodni uczymy się przeżywać ją z Jezusem. Znamy postacie, scenografię, okrutne epizody. Chcielibyśmy przeżyć cud nawrócenia jak setnik, a okazuje się, iż najbliżej nam do córek jerozolimskich, które stać jedynie na puste zawodzenie. Jezusowe słowa: "Jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje" nabierają w Niedzielę Palmową dosłownego znaczenia. Jezusowe zaproszenie możemy jednak błędnie zrozumieć jako wezwanie do imitowania Pana, do jakiegoś zewnętrznego podpatrywania Jezusa na drodze krzyżowej i chęć jej powtórzenia przez nas samych. A Jezusowe "Idź za mną" to o wiele bardziej: przebywaj ze mną, współtowarzysz mi, pójdź ze mną, nie opuszczaj mnie. Naśladować bowiem Pana to być przy Nim blisko, by w tej bliskości nasze życie, na ile może, upodobniało się do Jego życia. Na drodze krzyżowej Pana wielu było takich, którzy przestraszeni uciekli, jednak wielu było też takich, którzy nagle nabrali odwagi i podbiegli do Niego. Niektórzy z nich pozostali do końca. Jeszcze inni pojawili się dopiero, gdy konał. Dla tych, którzy kochają, nigdy nie jest za późno.

ks. Andrzej Draguła

"Hosanna, hosanna Synowi Bożemu!". (pieśń)