Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A (fioletowy) Nr 12 (13 marca 2005)

Wprowadzenie do liturgii

"KTO WIERZY WE MNIE NIE UMRZE"

Gdzie odnaleźć pełnię życia? Jak nadać mu sens? Przed takimi pytaniami staje człowiek, który traci właściwą perspektywę życia. Rozwiązanie tego problemu znajduje się w słowach Chrystusa: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem" (J 11, 25). Boski Mistrz potwierdza te słowa konkretnym czynem - wskrzesza Łazarza. Jezus mówi też: "Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki" (J 11, 25-26). W perspektywie życia wiecznego każde wydarzenie, choćby nieoczekiwane i budzące największe przerażenie, nabiera głębszego sensu, przy czym musi być spełniony podstawowy warunek: trzeba uwierzyć Chrystusowi. Nie jest to łatwe zadanie nawet dla osób uważających się za przyjaciół Chrystusa. Marta, która składa z głębi serca płynące wyznanie: "Wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat" (J 11, 27), otrzymuje od Chrystusa pouczenie: "Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?" (J 11, 40). Dzisiejsza liturgia Słowa domaga się udzielenia odpowiedzi na pytania: Na ile moja wiara pozwala mi przyjąć Chrystusową wykładnię o życiu i zmartwychwstaniu? Jaką wartość wnosi w moje życie prawda, że Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem?

ks. Stanisław Dziekoński

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem". (J 11, 25)