Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A (fioletowy) Nr 8 (13 lutego 2005)

Wprowadzenie do liturgii

DRARMAT KUSZENIA

Pierwsza odsłona dramatu kuszenia dokonała się w raju. Szatan zwiódł pierwszych rodziców, a ich nieposłuszeństwo względem Boga sprowadziło na wszystkich śmierć. Ale jak wskazuje św. Paweł w Liście do Rzymian: "Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa". Ten nowy Adam - Bóg-Człowiek jest bohaterem kolejnej odsłony dramatu kuszenia. Szatan przystąpił do Jezusa, przedkładając mu pokusę łatwego chleba, pokusę nadzwyczajnych dróg i pokusę kompromisów. Jednak Chrystus przezwyciężył je, aby ukazać nam, że człowiek wolną wolą może odrzucić szatańskie propozycje. Trzecia odsłona dramatu kuszenia rozgrywa się nieprzerwanie w naszych sercach i umysłach, wciąż mamionych przez szatana różnymi pokusami. Święty Augustyn przypomina jednak z mocą: "Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie dostrzegasz, że odniósł zwycięstwo? Uznaj, że to ty jesteś w Nim kuszony i że w Nim odnosisz zwycięstwa". Jeżeli w naszym dotychczasowym życiu więcej było porażek, módlmy się za psalmistą: "Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość".

ks. Andrzej Witko

"Idź precz, szatanie!". (Mt 4, 10)