Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (biały) Nr 7 (6 lutego 2005)

Wprowadzenie do liturgii

ODZYSKAĆ SMAK

Dzisiejsza niedziela przywołuje trzy symbole wskazujące na istotę życia chrześcijańskiego: sól, światło i smak. Poprzedza je wezwanie: wy jesteście, które lepiej byłoby tłumaczyć: wy macie być. Mamy być solą. Chrześcijanin jest kimś, kto nadaje smak... szczęścia, miłości, prawdziwej radości, kto przechowuje wartości, szczególnie te, które przywołują wieczność. Można jednak stracić smak, zwietrzeć. Wtedy człowiek zamiast wspólnot kościelnych buduje nowoczesne kantory wymiany wartości. Światło pozwala widzieć jasno. Moja rola sprowadza się do tego, by nieść to światło na drogi człowieczego losu, nie zaś oświecać z góry czy z pozycji naprzeciw, gdyż wtedy światło oślepia, zamiast wskazywać drogę. Chcąc dobrze spełnić rolę Bożego latarnika, potrzeba pokory i wiary, że światło jest nam tylko powierzone. Mamy być miastem na górze, które jest jak punkt odniesienia dla wszystkich w drodze. Miasto przygarnia, daje bezpieczeństwo, ale ma też swoje granice, mury i prawa. Chrześcijanin ma obowiązek dawać bezpieczeństwo miasta pokoju - Kościoła. Jeśli zrezygnujemy z bycia solą, światłem i miastem, to utracimy swój smak i zostaniemy podeptani przez ludzi. Może więc warto podjąć życiowe postanowienie odzyskania pierwotnego smaku.

ks. Jarosław A. Sobkowiak - marianin

"Wy jesteście światłem świata... ". (Mt 5, 14)