Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (biały) Nr 6 (30 stycznia 2005)

Wprowadzenie do liturgii

PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU

W dzisiejszej liturgii Słowa na szczególną uwagę zasługują trzy wezwania: Szukajcie Pana! Przypatrzcie się powołaniu waszemu! Cieszcie się i radujcie! Pierwsze wezwanie z Księgi Sofoniasza, szukajcie Pana, jest skierowane do wszystkich pokornych ziemi, do pełniących Boże nakazy, czyli do zachowujących Boże przykazania. Jest wskazany także sposób szukania Pana, który polega na szukaniu sprawiedliwości i pokory, czyli na pobożnym życiu, otwartym na posługiwanie bliźnim. Drugie wezwanie, przypatrzcie się powołaniu waszemu, św. Paweł kieruje do pierwszych chrześcijan w Koryncie, a także i do mnie. Muszę często uzmysławiać sobie, kim jestem i do czego zobowiązuje mnie łaska chrztu świętego. W przeciwnym razie w moje życie może zakraść się płytkość religijna lub obojętność. Trzecie wezwanie, cieszcie się i radujcie, Jezus Chrystus kieruje do wszystkich, którzy przyjmą Jego styl życia, jakże jasno ukazany w ośmiu błogosławieństwach. Dokonując wyboru, również i mnie, jak Chrystusa, świat może nienawidzić i prześladować. Jednak cierpiąc dla Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii, powinienem żyć radością, że czeka mnie wielka nagroda w niebie.

ks. Henryk Skoczylas - michalita

"Jezus, widząc tłumy, nauczał ich: "Błogosławieni..." ". (Mt 5, 1. 2-3)