Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (biały) Nr 5 (23 stycznia 2005)

Katecheza

Wspólna modlitwa Zbawcza Ofiara

Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących, którzy razem pragną przeżywać obecność Boga pośród siebie. Cząstką tej wspólnoty jest rodzina, która stanowi podstawę życia społecznego i jest też określana mianem domowego Kościoła. To w niej człowiek uczy się poprawnych relacji z innymi, co w szerszym zakresie staje się niezbędne w ramach funkcjonowania w społeczeństwie. Rodzice są pierwszymi nauczycielami kształtującymi zachowania społeczne swoich dzieci. Uświadamiają, że życie w grupie wiąże się z respektowaniem określonych zasad postępowania. To oni uczą poszanowania drugiego człowieka. Na nich w głównej mierze spoczywa obowiązek formowania życiowych postaw własnych dzieci. Troska rodziców o wychowanie w wierze jest dobrowolnym zobowiązaniem, które przyjmują na siebie podczas chrztu dziecka. Zarówno oni, jak i rodzice chrzestni przyrzekają przed Bogiem, iż zatroszczą się o religijne wychowanie dziecka, by poznało ono Boga Jedynego, który kocha człowieka i uczy, jak kochać innych. Wiąże się to z wdrażaniem dziecka w szeroko rozumiane życie religijne, od modlitwy poczynając. Najskuteczniejszym sposobem uczenia innych jest przykład własnego życia. Należy pamiętać, że to, co zostanie zaobserwowane w postawie rodziców, jest później powielane przez dzieci, gdyż stanowi dla nich wzorzec postępowania. Modlitwa jest osobistym spotkaniem ze Stwórcą, któremu powierzamy nasze radości i smutki, dziękujemy za otrzymane łaski. Wspólna modlitwa jest najskuteczniejszą metodą uczenia dzieci "rozmowy z Bogiem". Nie jest to jedynie nauka, ale przede wszystkim wspólne, rodzinne spotkanie z Panem, które jednoczy i umacnia. To także okazja, by pomodlić się nawzajem za siebie, powierzając Dobremu Ojcu najbliższych, gdyż jesteśmy świadomi, że nasze możliwości są ograniczone, a to właśnie Bóg daje to co najpotrzebniejsze człowiekowi - swoją łaskę. Trzeba postawić sobie pytanie: Czy moje dzieci znają mnie jako człowieka, który się modli? Jeżeli tak nie jest, to należy sobie uświadomić, iż względem Boga jest to niedotrzymanie złożonego dobrowolnie przyrzeczenia, natomiast wobec dzieci jest to oznaka braku miłości, gdyż pozbawia się je przykładu modlitwy, który im się należy ze strony rodziców.

ks. Paweł Bogumił Sobuś

 

Siła modlitwy

Gdy dookoła huczy zawieja I szał życiowej złowrogiej bitwy. Niech ciebie strzeże od zniechęcenia – Siła modlitwy. Choć wszystko zda się niebawem runie Choć kędy spojrzysz, czyha mogiła Nie da ci upaść w uczuć rozterce - Modlitwy siła. Ani cię zwalczą z losem zapasy, Ani cię zgnębią wrogów gonitwy, Jeśli w twym sercu przebywa zawsze - Siła modlitwy. Ona zwycięży wszystkie niedole I będzie tęczą na niebie lśniła, Ta, która duchom skrzydła przypina - Modlitwy siła.